علم ژنتیک، از پیشگیری (تشخیص) تا درمان (ژن درمانی)

به پایگاه اطلاع رسانی ژنتیک پزشکی خوش آمدید

کارگاه های آموزشی بیوتکنولوژی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی